Skolbanken Logo
Skolbanken

FIGA-mall

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 oktober 2023

Här är en mall att använda för planering och utvärdering. Genom att följa mallen med alla rubriker får du med allt som behövs då du planerar.

 

FIGA

 

 

 

Planering

Utvärdering

Mål/Syfte:

Viktigt att målet är konkret, positivt, realistiskt och utvecklande

Man kan ha både ett huvudmål och ett delmål

 

Förberedelse

Teoretisk och praktisk

Kunskaper som behöver inhämtas? Kontakter som behöver tas? Vilka ska delta? Information till deltagarna innan som är viktig? Deltagarnas delaktighet i förberedelserna? Material som behövs? Lokaler? Lämplig tidpunkt? Hur lång tid finns? Kostnader

 

Introduktion

Information till deltagarna om vad som ska hända.  Enkelt och konkret visa material, teknik och ev. förväntat resultat

Vad går aktiviteten ut på? Regler?

Hur får man med sig alla deltagarna, hur blir de intresserade? Roligt?

 

Genomförande

Vad som ska göras och på vilket sätt och i vilken ordning?

VAD? HUR? VEM? VARFÖR?

 

Avslutning

Viktigt att ha en tydlig avslutning!

Undanplockning

 

 

Har vi nått det uppsatta målet?

 

 

 

 

 

Var förberedelserna väl genomtänkta?

Saknades något?

Vad behöver vi tänka på till nästa gång?

 

 

 

 

 

 

 

Förstod alla instruktionerna?

 

 

 

 

 

 

 

Hur fungerade genomförandet?

Skulle vi ha gjort på ett annat sätt?

Hur var mitt förhållningssätt? Skulle jag ha förhållit mig på annat sätt?

 

Var avslutningen bra? Lugnt avslappnande?

Uppföljning

Ex: Samtal med deltagarna, tolkning, värdering

      Redovisning –berätta för andra

 

 

Resultat i relation till målsättning

 

 

Diskutera din egen, gruppen och deltagarnas roll och betydelse vid genomförandet

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback