Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 6

orientering åk 6

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Tänk hur ofta vi navigerar oss i tunnelbanor, städer, skog och mark. Ibland med hjälp av en karta ibland med hjälp av en kompass och ibland med vårt lokalsinne. Vi kommer att träna på hur man läser en karta och tyder karttecken.

Orientering åk 6           HT-18

Begrepp

·     ”Passa kartan”

·     Kartsymboler

·     ”Tumgreppet”

·     Höjdkurva

·     Skala

·     Allemansrätten

 

Undervisning

Teoretisk genomgång av hur man passar kartan, tumgreppet, skala, kartsymboler och kartans färger.

Praktiska orienteringsövningar som ex. kartpromenader samt orientering i närmiljö.

Genomgång av hur man bör klä sig vid en utomhusaktivitet.

Rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten.

Momentet avslutas med Stjärnorientering av varierande svårighetsgrad på kontrollerna på Rålambshovsparken. 

 

 

Redovisning/bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i och utför de övningar vi genomför utomhus och inomhus.

Hur du kan beskriva och använda kartan.

Orientera en bana i känd terräng med varierad svårighetsgrad.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback