Skolbanken Logo
Skolbanken

Bondgården

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Du kommer att lära dig vad djurfamiljerna på en bondgård heter. Du kommer att lära dig om maten från en bondgård. Du kommer att lära dig skillnaden mellan förr och nu på bondgården.

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården
 • Kunna göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Kunna om de olika djuren äter växter eller kött
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur och kalv), främst vad djurens barn heter

Undervisning

Vi kommer att:

                                                               

      .   Titta på "små" bondgårdsfilmer och filmer från Emil i Lönneberga

 • Göra ett studiebesök på en 4H- gård 
 • Prata om vilken mat som kommer från bondgården
 • Bygga en bondgård av papplåda med olika hagar.
 • Skapa djur och staket på träslöjd och textilslöjd
 • Skriva korta fakta om de olika djuren i Skolstil

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback