Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8 - 9

Good Stuff Gold C: World Fame

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Why are some places known all over the World? Or some people? Or some stories? There are many questions, and the following weeks (week 36 - 40) you might find the answers.

Syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

Att läsa texter på engelska och på olika sätt visa att du har förstått texterna.

Att kunna återberätta på engelska en text som du har läst.

Att lära dig att behärska grammatikmomentet preteritum av regelbundna och oregelbundna verb.

Arbetsprocess

Du arbetar med texter från kapitlet "World Fame" i läromedlet och i Tough Stuff C, samt med tillhörande övningar. Fokus ligger på läsförståelse.

Bedömning

Du ska visa att du förstår innehållet i texterna och att du fritt kan skriva och reflektera kring dessa. Du ska även visa att du behärskar ordförrådet och grammatikmomenten. Du ska kunna använda orden och grammatiken när du skriver fritt på engelska.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Engelska 7-9
Uppgifter
Writing assignment
World Heritage Sites