Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Läslogg och boksamtal

Hemsjö kyrkskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 november 2018

Vi kommer under några veckor att få följa barnen Sofia och Leo i deras äventyr för att rädda två världar från Styx.

Arbetsområde:

Läsförståelse, samtal kring text och läslogg.

Konkreta mål:

- att kunna framföra sina tankar i skrift, 
- att förstå och tolka den upplästa texten, 
- prova att göra textkopplingar (till din själv, en händelse eller en annan bok),
- framföra dina egna åsikter kring boken och
- samtala kring texterna.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Följa med i bokens händelser (läsa mellan och bortom raderna) genom våra gemensamma diskussioner, vår klasslogg samt din läslogg. 

- Delta i diskussioner kring händelser ur boken.

Undervisning:

Vi kommer under ett antal veckor att få följa barnen Sofia och Leo i boken Styx Märke (Hanna Blixt). Din lärare kommer att läsa högt ur boken och du och dina klasskamrater kommer att få olika uppgifter att göra som kopplas till innehållet i boken. Vi kommer att ha boksamtal, prata om innehållet, försöka förutspå vad som kommer att hända sedan och försöka att sätta ord på våra tankar kring boken. Till din hjälp kommer du att ha en läslogg som du arbetar i. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback