Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö 9G Genetik-Arvet

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vi skall jobba med Genetik

 

Ämnesplanering Genetik och Genteknik 9G

 

 

 

 

 

 • Vi kommer att arbeta med Genetik och Genk

 

 • Arbetsform: Vi kommer med genomgångar, laborationer, diskussioner och filmer sträva efter att nå kunskapskraven inom ämnet. Detta kommer vi arbeta med:

   

 

Genetik
- Cellens delar

 

- DNA, kromosomer, gener; uppbyggnad, betydelse, uppgifter

 

- Proteinsyntes
- Vanlig celldelning (mitos) och reduktionsdelning (meios); skillnad

 

- Tvillingar

 

- Dominanta och recessiva gener

 

- Korsningsscheman

 

- Mutationer; orsak, verkan, konsekvenser

 

- Växt- och djurförädling

 

- Sjukdomar/skador; Downs syndrom, blödarsjukan, färgblindhet, danssjukan,

 

 

 

Genteknik

 

- Tekniker, fördelar/möjligheter, nackdelar/risker

 

- Skillnad mellan förädling med avel och förädling med genteknik

 

- GMO

 

- Selektion och avel

 

- Fosterdiagnostik

 

- Stamceller

 

- Genterapi

 

- Register

 

- Kloning

  

 • Källor: Filmer SLI, Biologi Puls, osv

 

 

 

 • Utvärderingsform/bedömning:

   

 • Prov, Läxförhör: muntlig/skriftligt

   

 • Deltagande på diskussionen

   

   

   

 

 

 

Åsö grundskola

 

NO-planering åk 9

 

9G

Planering

 

”Genetik och evolution”

 

9G

Måndag 50min

Tisdag40min

Torsdag 90min

39

 

Film/Diskussion om fosterutvecklingOrientering


Arvet Kap.10

Genomgång : Mål/planeringen


Film: ”Så fungerar gener” (23 min)

Genomgång

 

40

Genomgång

Testa dig själv 10.1

Arbeta med genetikfrågor 1-9

 

Genomgång

Arbeta med genetikfrågor

Testa dig själv 10.2

 

Laboration – DNA (banan/kiwi)

Uppgift: ”Egenskaper i familjen”

Läxförhör: cellen + fråga 1-14

Film: ”Så fungerar gener” (23 min)

Testa dig själv 10.2

 

41

Film: ”Genetik och ärftlighet” (19 min)

Genomgång korsningsschema

Uppgift: ”Kan brunögda få blåögda”

 

Uppföljning av uppgifter

Genomgång

Arbeta med genetikfrågor testa dig själv 10.3

 

Film
Arbeta med genetikfrågor

Fortsättning testa dig själv 10.3

42

Uppföljning av uppgifter

Genomgång

Arbeta med genetikfrågor

Testa dig själv 10.4

 

Genomgång

Arbeta med genetikfrågor

Testa dig själv 10.4

 

Genomgång

Uppgift: ”GMO – för eller mot”

Film: ”Livets historia” del 1. (14 min)

Genomgång

Testa dig själv 10.5

43

Film: ”Livets historia” del2. (14 min)

Arbeta med genetikfrågor  

Testa dig själv 10.5

 

Repetition inför provet

Skriftligt prov

 

44

Höstlov

 

MCj01863700000%5b1%5d

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fri öronsnibb      Fast öronsnibb                               V-format hårfäst       Rakt hårfäste

 

 

 

                   
   
         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Öronutskott          Ej öronutskott                                  Uppnäsa              Rak nästipp

 

 

 

               
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vänster tumme över höger                                 Inåtböjda lillfingertoppar


 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift – Egenskaper i familjen                                                                                      .

 

 

 

 

 Dominanta anlag

Jag

2.

3.

4.

5.

1.

Brun och grön ögonfärg (dominerar över blå och grå.)

 

 

 

 

 

2.

Normal syn.

 

 

 

 

 

3.

Grop i hakan.

 

 

 

 

 

4.

Skrattgropar i kinderna.

 

 

 

 

 

5.

Förmåga att rulla tungan till ett rör.

 

 

 

 

 

6.

Mörkt hår (dominerar över ljust.)

 

 

 

 

 

7.

Ej rött hår (dominerar över rött hår.)

 

 

 

 

 

8.

Lockigt hår.

 

 

 

 

 

9.

V-format hårfäste (dominerar över rakt.)

 

 

 

 

 

10.

Medsols hårvirvel (dominerar över motsols.)

 

 

 

 

 

11.

Normal pigmentering (dominerar över albino.)

 

 

 

 

 

12.

Fräknar.

 

 

 

 

 

13.

Fria öronsnibbar (dominerar över fastvuxna vid kinden.)

 

 

 

 

 

14.

Böjd näsa (dominerar över rak.)

 

 

 

 

 

15.

Rak nästipp (dominerar över uppnäsa.)

 

 

 

 

 

16.

Vida näsborrar (dominerar över trånga.)

 

 

 

 

 

17.

Fylliga läppar (dominerar över smala.)

 

 

 

 

 

18.

Skomakartumme med övre delen av tummen bakåtböjd.

 

 

 

 

 

19.

Inåtböjda lillfingertoppar (dominerar över raka.)

 

 

 

 

 

20.

Högerhänthet (dominerar över vänsterhänthet.)

 

 

 

 

 

21.

Höger tumme överst vid knäppta händer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Markera vilka dominanta anlag DU har genom att markera ruta 1.
  Om egenskapen visar sig är det dominant. 

 

 1. Undersök hemma om du och din familj har samma anlag.
  Låt då exempelvis kolumn 2. vara mamma, kolumn 3. pappa, kolumn 4. syster
  och så vidare. 
 2. Diskutera
  a) Har du och din familj samma anlag?
  b) Vad kan skillnader bero på?
  c) Tror du människors egenskaper på olika världsdelar skiljer sig åt?

 

 

 

 

MCj02807480000[1]            Genetik

 

 

 

Uppgift – ”GMO – för eller mot?”                                                                                       

 

 

 • Ta reda på fakta om genmanipulerade organismer GMO.
  Ex:
  - Hur tillverkas genmanipulerad mat?
  - Ge exempel på produkter som har genmanipulerats.
  - Hur länge har tekniken funnits/fungerat? 

   

 • Skriv ner fördelar/vinster med att genmanipulera mat.

   

 • Skriv ner nackdelar/risker med att genmanipulera mat.

   

 • Ta ställning, är du mest för eller mot GMO?
  Motivera ditt val med biologiska fakta!

   

  Var beredd på en diskussion!

   

   

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Matriser i planeringen
Åsö 9G Genetik-Arvet
Uppgifter
Ej namngiven
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback