Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Svenska, Geografi, Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Rasismens historia

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Under några veckor kommer vi att läsa om “de mörka sidorna” av vår historia, om de rasistiska tankar och handlingar som funnits i vår historia och hur de har hjälpt till att bygga vårt moderna samhälle och de rikedomar som finns här. Att alla människor är lika mycket värda har tyvärr aldrig varit en självklarhet. Varken förr eller nu.

Arbetsområdet är uppbyggt kring URs serie om "Rasismens historia. Serien innefattar både filmer och radioprogram.

Vi kommer se ett filmavsnitt och lyssna på ett radioprogram ur serien varje vecka. Under veckan fördjupar vi oss i den del av historien som programmet tar upp. Arbetsområdet berör erövringen av den nya världen under slutet av 1400-talet, den transatlantiska slavhandeln, européernas kolonisering, förintelsen under andra världskriget, behandlingen av samerna i Sverige, Jim Crow-lagarna i USA och apartheid i Sydamerika. Arbetsområdet är ämnesövergripande. 

Vi arbetar mestadels i lärpar och för samtal i helgrupp.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen
Rasismens historia - historia
Rasismens historia - geografi
Rasismens historia - samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback