Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Min framtid

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Uppgiften inom arbetsområdet Min Framtid är att göra en muntlig, intresseväckande presentation av ett yrke som är tänkbart för dig att arbeta med i framtiden. Försök att visa hur bra ditt yrke är; du ska försöka locka fram ett intresse hos dina klasskamrater till att kunna tänka sig att läsa till detta. Använd dig av de retoriska knep som du har lärt dig! Förutom detta ska du också skriva en krönika om framtidsdrömmar.

Mål för arbetsområdet Min Framtid (SV/ SO) är att du skall känna till:

- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och

arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till

individens val av yrke och till löneskillnader.

- få en inblick i olika yrken; vilken utbildning krävs, lön, arbetsförhållanden osv.

- få en orientering i olika gymnasieprogram, olika gymnasieskolor, vilka antagningspoäng

som krävs

- få en orientering om vilka utbildningsvägar som finns efter gymnasiet

- träna informationssökning

- bli säkrare på muntlig framställning

- kunna skriva en krönika utifrån genrens förutsättningar

- kunna skriva korrekta meningar, använda dig av skiljetecken och styckeindelning

samt fortsätta att bearbeta och utveckla ditt språk

Arbetsgång

a) Du ska först göra ett Intressetest för att ta reda på vilka yrkesområden som passar dig. Detta gör

du på www.ams.se under fliken ”Välj yrke” och välj ”Tester och guider” i listan till vänster. Där

väljer du sedan ”Intressetest”. Besvara frågorna i testet! Du får nu upp olika yrkeskategorier som

kan passa dig.

b) Läs på om något yrke som hör till de olika yrkesområdena som skulle passa dig. Information om

olika yrken hittar du bl a under fliken ”Yrken A-Ö”.

c) Välj ett tänkbart framtidsyrke och ta reda på mer om detta. Vilka vägar ska du gå för att nå dit?

- Beskriv yrket. Vilka arbetsuppgifter har man inom det yrket?

- Vilken utbildning krävs? Högskoleutbildning/ universitet/ yrkesutbildning?

- Vilket/vilka program på gymnasiet bör jag då välja?

- Hur många poäng krävs det för att komma in?

- Ge exempel på skola där programmet finns. Varför välja den skolan? Kommunal eller friskola?

- Vad läser man inom det programmet?

- Sen kommer nästa fråga: Behöver man läsa vidare efter gymnasiet? Praktik?

- Vilket eller vilka program på universitet eller högskola krävs?

- Hur många poäng krävs för att komma in på den universitetsutbildningen? Grundkrav? Svårt att

komma in?

- Mest killar eller tjejer som läser detta program?

- Annat av intresse?

- Hur ser arbetsmarknaden ut för ditt tänkbara framtidsyrke?


Läroplanskopplingar

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback