Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Historia v.41-45

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mellan 50 och 60 miljoner människor livet, varav ca 13 miljoner i Förintelsen. Under detta arbetsområde kommer vi att fördjupa oss i kriget ur flera olika perspektiv!

Historia HT18 årskurs 9  
 
 

 

Vad vi kommer att prata om på lektionerna under v.41-45 

  • Kort om mellankrigstiden 
  • Andra världskrigets förlopp 
  • Viktiga och avgörande händelser 
  • Förintelsen  

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna

  • Genomgångar, textläsning, instuderingsfrågor och diskussioner 

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni kan... 

  • Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och använda historiska begrepp 
  • Föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 
  • Uttrycka hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i 
  • Använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor 
  • Föra underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Uppgifter
Tobias Rawet - en förintelseöverlevare
Tobias Rawet - en förintelseöverlevare
Prov på faktakunskaper om andra världskriget