Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt åk 6 2018

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Vad händer om man begår eller blir utsatt för ett brott? Vad har man för rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället? Om detta och mycket annat kommer vi att arbeta inom ramen för "Lag och rätt".

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att arbeta med samhällets regler och hur rättsväsendet är uppbyggt. Under arbetet kommer vi att ta upp och arbeta med ord och begrepp som hör till ämnet samt varva film och texter. Ni kommer i grupper att få sätta samman ett rollspel som visar hur en rättegång går till.

 

Målen för arbetat är att ni utvecklar:

- er kunskap om begrepp som Snatteri, Dråp, Tingsrätt, Åklagare och att ni lär er att använda dem i rätt sammanhang

- er förmåga att beskriva det svenska domstolsväsendet

- er förmåga att resonera kring skillnader mellan  oskrivna regler och lagar

- er förmåga att resonera kring hur en rättegång går till

- er kunskap om vilka påföljder vi har i Sverige och att kunna föra ett resonemang om dessa

 

Detta kommer att bedömas

Du kommer att få ett samlat omdöme för arbetsområdet som jag kommer att lägga ut på Unikum i Bedömningsmatriser. Omdömet grundar sig på ditt arbete på lektionerna samt det skriftliga test vi kommer att ha på området.  Du har alltså flera möjligheter att visa din kunskap. Datum och vilka sidor ni kan läsa på inför testet kommer att meddelas på Unikum.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Matriser i planeringen
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 6
Uppgifter
Begreppslista lag och rätt
Viktiga begrepp
Straff eller påföljd

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback