Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmål - grekiska åk 1-3

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Under läsåret kommer vi genom roliga aktiviteter, läsa det grekiska alfabetet, träna på att läsa texter på egen hand och skriva egna texter på grekiska.

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • att berätta om din vardag, egna intressen och delta i en diskussion i ett ämne, t.ex. mat eller sport
 • att lära dig ord för att prata om dina känslor och uttrycka dina åsikter
 • att lära dig bokstäver och läsa ord och enkla meningar 
 • att lära dig skriva bokstäver, ord och meningar
 • att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från Grekland

Dessa förmågor tränar vi genom att:  

 • läsa och skriva ord på grekiska i boken
 • titta på korta filmer, återberätta och svara på frågor kring filmen
 • lyssna på högläsning av texter och sagor samt samtala med din lärare och klasskamrater om innehållet 
 • lyssna på grekisk musik  
 • läsa texter/ titta på filmer/ titta på bilder för att samtala om traditioner och högtider i Grekland och jämföra dem med svenksa högtider och traditioner 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:  

 • formulerar dina tankar muntligt
 • pratar och samtalar så att andra förstår 
 • återberättar en text eller saga vi har läst
 • svarar på frågor om en text/ saga/ film etc
 • läser och skriver ord och enkla meningar 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter