Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

2:an Arbetslagets veckoreflektion v.41

I Ur och Skur förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:   Anki, Malin, Veronica   

Vecka: v.41      

Mål- och kunskapsområde:   Naturkunskap - Värdegrund   

Nyfikenhetsfråga:     Vattnetskretslopp 

 

Barnets gör:     Vi gör en molnmaskin som ett barn hittade i en bok om vädret. (Rut och Knut tittar ut på väder - Solsken och spöregn sid 43) 

Barnen säger att det blir dimma, det blir dimma för att det avdunstar.

Vi har även tittat på avdunstning med salt utrört i kranvatten, saltkristaller.                       

     

Pedagogerna tänker: Att visa på avdunstningen så att barnen får se den, på olika vis, den är ju abstrakt oftast.

     

Analys/sammanställning lärande: Att avdunstning ser fast vi inte ser. Barnen fortsätter använda ordet avdunstning i vardagen. Samt upptäcker sambandet med kretsloppet och avdunstningen.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Anki: Testar blanda socker med kranvatten (som saltkristaller som finns i NTA lådan vatten) efter barnens fundering. Så vi kan jämföra

Malin: Pga inget regn och andra omständigheter så hoppas vi på att få titta på avdunstning i vattenpöl denna vecka. Kommer även titta till den hydroponiska lådan vad som hänt.

Veronica: Gör ett moln med barnen så att vi får ett interaktivt kretslopp inomhus.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback