Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Ma åk7 Gamma HT18 Tal 7G2

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Vi kommer arbeta med tal och siffror samt hur dessa har utvecklas genom tiderna till olika talsystem. Vi kommer arbeta vidare med djupare förståelse för vårt talsystem: decimala talsystemet eller tiotalssystemet som det ibland kallas. De fyra räknesätten och hur detta hänger samman med vårt talsystem och hur vi kan utnyttja detta när vi multiplicerar och dividerar med t.ex. 10, 100 och 1000

Följande ska ni kunna när vi är färdiga med momentet:

Problemlösning med olika metoder samt kunna redovisa era lösningar muntligt och skriftligt (problemlösning och kommunikation) Samt föra matematiska resonemang.

Addition och subtraktion med decimaltal (metod)

Multiplikation och division med: decimaltal (t.ex. tal mellan 0 och 1) samt 10, 100, 1000 (metod)

Avrundning och överslagsräkning (metod)

Använda skala för att förminska och/eller förstora en bild i förhållande till verkligheten (metod) ingår även i teknik

 

Du ska också kunna förklara(förstå), ge exempel på och tillämpa följande begrepp:

Addition: term + term = summa

Subtraktion: term - term = differens

Multiplikation: faktor x faktor = produkt

Division: täljare/nämnare = kvot

Siffra, tal, positionssystem, talsystem, hela tal, decimaltal,  prioriteringsregler, udda- och jämna tal, sammansatta tal, primtal, faktorträd, avrundning, närmevärde samt överslagsräkning.

 

Bra sätt att tänka:

Du ska kunna förklara begreppen för en kompis så att denna kan förstå, i din förklaring visar du med ett eller flera fungerande exempel.

 

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok eller med andra uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
  • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
  • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
  • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser i planeringen
Statistik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback