Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA03

Romananalys

Vuxenutbildning Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Att analysera romaner och texter handlar om att ställa, ibland kritiska, frågor till och om verket. Man bryter ner texten och får på så sätt en bättre helheltsbild och en vidare förståelse för verket.

Ett mål i SVA 3 är läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.

Detta ska ni göra i denna uppgift.

Ni ska läsa en roman som ni sedan analyserar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Litteratursamtal
romananalys

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback