Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

6

Tema: Jag i världen - Ge & Sv

Gammal, Trelleborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Vi kommer jobba med att förstå och kunna använda oss av kartboken. Du skall känna till världsdelarna och namngeografi i stora drag. Du kommer även att få skriva om dig själv, din uppväxt och dina erfarenheter samt planer i ditt framtida liv.

Arbetssätt: Vi kommer läsa texter, se på filmer, arbeta med kartböcker, söka information via nätet, ev. göra intervjuer, göra jämförelser, mm.

Du skriver faktatexter och gör presentationer om varje världsdel. Du ska också jämföra mellan Sverige och olika länder.

När du skriver om dig själv så ska du skriva minst en uppgift med penna, för att se din handstil. I övrigt skriver du på dator.

Texterna om dig själv, kommer vi skriva ut och samla i en bok som vi tillverkar själva; Boken om mig.

Du kommer mest arbeta ensam, men också i par vid vissa tillfällen.

 

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Geografi åk 4-6
Svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback