Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Vårt samhälle

Domarringens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vad är ett samhälle? Vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Vad finns det för yrken? Vad är ett yrke?

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • kommunikation
 • samarbete
 • talförståelse
 • problemlösning
 • reflektion
 • konstruktion
 • dokumentation skisser, digitalt

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta om vad som finns i ett samhälle och vad som behövs för att samhället ska fungera
 • nämna olika yrkeskategorier och arbetsplatser i ett samhälle
 • ha kännedom om hur pengar används i ett samhälle och dess värde
 • egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
 • dokumentation i form av enkla skisser, bilder, samt fysiska och digitala modeller

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • genomföra gruppdiskussioner
 • arbeta med begreppen muntligt 
 • argumentera och resonera
 • bygga och konstruera
 • planera genom planritning
 • dokumentera genom fotografering och animering

Du kommer att:

 • delta i diskussioner i olika konstellationer
 • bygga och konstruera med lego i grupp
 • redovisa

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • kooperativa arbetssätt, så som EPA och APE

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Observationer och samtal genom hela arbetsområdet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter