Skolbanken Logo
Skolbanken

Humlan testar SEMLA -hus

Gamla Förskolan Lekhagen, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

under veckorna 43-48 testar 3 barn och en pedagog SEMLA Socio-Emotionellt Materialt Lärande (3 åringar)

Ledord: motivation, koncentration, uthållighet

Vad?

Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer och genomföra planer. 
 
För de äldre barnen samlas man kring en gemensam frågeställning. I mellan SEMLA har vi valt att låta barnen utforska många nya skapandematerial genom ämnet "HUS": Vi kommer titta på olika hus och byggnader  (video/bilder?) och tillsammans vara i en verkstadsmiljö med rikt material och prova att sammanfoga och skapa tillsammans.
 
Vi kommer att träffas under 6 tillfällen, så länge barnen kan hålla koncentration, motivation. 
 

När?

En gång i veckan, den stund barnen orkar hålla fokus, under en 6-veckors period.
Kl. 9.15, en pedagog och 3 barn i lilla rummet.
 

Var?

 
Vi väljer att använda lilla rummet, 6 måndagar kl 9:15
 
material för skapande och frukt ska finnas där:
 
 • Rikligt med utforskande material (kartong, plast mm)
 • Hjälpmedel för att sammanfoga, forma, skapa. Tex lim, tejp, maskeringstejp mm
 • Möjlighet att kunna söka information 1 ipad
 • Tänkarhörna med plats för att skissa ideér? papper/pennor på plats
 • Utställningsdel, där barnen kan spara sina byggen? bänken i rummet?
 • ljusslingor?
 

Vilka?

Förskolläraren och barnskötaren planerar tillsammans, En barnskötare testar och följer upp en grupp med 3 barn, förskollärare stöttar vid behov.
 

Hur?

 
Vi testar upplägget från förra terminen och anpassar utifrån den aktuella gruppen:

Första träff

 • Samling: Visar filmen ("History of houses") på ipad + frukt
 • Vad tänker du när du ser det här? samtala, anteckna barnens svar
 • Vill du bygga något? Vad behöver du? Pedagogen ger kvalificerade erbjudanden, antecknar/dokumenterar, barnen dokumenterar något från passet att visaa kommande träff (revisit)
 • Återsamling: Vad har du gjort idag? Var det något som var svårt?

 

 

Vad gjorde vi förra gången? Revisit, visa något nytt (ifrån barnens intressen, kommentarer från förra träff)

 
 

Förhållningssätt för pedagogen:

 • En stöttande miljö som understödjer utforskandet.
 • Självstöttande -utveckla egna idéer.
 • Uppgiftsstöttande -gemensamt problem.
 • Socialt stöttande -ihop med kompisar och vuxna.
 • Interagera med varje barn.
 • Ge kvalificerade erbjudanden.
 • Skapa förutsättningar för koncentration, uppmärksamhet och "grit".

 

Jag samlar mina reflektioner löpande utifrån följande frågeställningar:  
 
Våra upptäckter och iakttagelser kring barnens förändrade kunnande gällande: 
 • Uppmärksamhetsförmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Kommunikationsförmåga 
 • Hur barnen anammar det etiska perspektiv vi förmedlar till dem gällande dokumentation och respektfullt förhållningssätt till andras arbete och idéer 
Våra upptäckter och iakttagelser kring: 
 • Vad som händer när vi tar hjälp av barnens dokumentation för att komma vidare i SEMLA arbetet. 
 • Vår förmåga att ge barnen kvalificerade erbjudanden för att ge barnen stöd i SEMLA arbetet utan att störa barnets egen arbetsprocess och vad detta förhållningssätt leder till. 
 • Effekten av att tillsammans med barnen samla tankar kring "dagens undervisningsstund" samt göra en återblick/revisit vid arbetets start för att stärka arbetets fortskridande.

Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback