Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Guten Appetit! Mahlzeit!

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vi arbetar med temat mat och dryck. Kapitel 2 Rund ums Essen. Was isst du gern? Mein Lieblingsessen. Rezept für Schokokekse. Spezialitäten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Syfte

I detta arbetsområde arbetar du med ord och uttryck som handlar om mat och matlagning. Du ska också känna till matvanor i de tysktalande länderna och här bekantar vi oss med några typiska maträtter och drycker från de tysktalande länderna. Du får också lära dig att baka chokladkakor och följa ett tyskt recept.

Konkretiserade mål

Att kunna:

  • använda olika hjälpmedel som t.ex. pauker.at och internet

Undervisning

Undervisningen kommer att innehålla följande:

  • textläsning och bearbetning
  • ord - och fraskunskap
  • muntligt framförande
  • skrivövning i form av dialog

Bedömning

Vi tittar på följande:

  • den muntliga förmågan
  • den skriftliga förmågan
  • förmågan att förstå talad och skriven tyska
  • löpande bedömning under lektionerna

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ins Restaurant gehen.
Rund ums Essen; Wörter und Ausdrücke. Woche 43