Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafik och demokrati årskurs 1

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vem bestämmer vad vi ska göra i skolan? Får jag vara med och bestämma? Hur ska jag göra för att vara säker i trafiken? Vad betyder de olika skyltarna som finns i trafiken? De frågorna, och många fler, ska du få svar på när vi arbetar med SO i skolan. Vi ska också prata om våra trivselregler i skolan och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må bra i skolan.

Syfte och mål från Lgr 11

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretisering av mål - elevens mål

  • Du ska känna till skolans och klassens trivselregler och försöka följa dem.
  • Du ska kunna delta i ett klassråd och förstå hur det genomförs.
  • Du ska veta hur man ska gå och cykla säkert i trafiken.
  • Du ska känna till hur en cykel ska vara utrustad.
  • Du ska känna till några vanliga trafikskyltar och veta vad de betyder.

 

Undervisning - Så här kommer vi att arbeta


Vi kommer att titta på skolans ordningsregler och ta fram klassens egna trivselregler.
Vi kommer att titta på film om hur vi ska bete oss i trafiken och vad olika trafikskyltar betyder. Därefter går vi ut i närområdet för att praktisera det vi lärt oss. Vi kommer att måla egna trafikskyltar. 

Bedömning - Så här visar du som elev att du har nått målen

Du kommer visa vad du lärt dig genom att:

  • Visa hur du ska gå i trafiken i närområdet.
  • Kunna berätta vad några trafikskyltar betyder.
  • Vara aktiv i diskussioner om regler, klassråd och hur en bra kompis ska vara.
Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback