Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk planering område språk. Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område SPRÅK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1,2,3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Boken "Piraterna och Regnbågsskatten"

Tidsperiod: Oktober och November 2018

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Månen

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: Projektet pågår ht 2018 och vt 2019

Planeringen Upprättad av: Carola, Annica och Linnéa

Vilket innehåll ska behandlas? 

 

SPRÅK

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

  
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
   kommunicera med andra,

     
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
   kommunikativa funktioner,

     
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

  
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  
  • Resterande två områden kommer automatiskt med in i projektet. 

 Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi startar upp ett bokprojekt med en gemensam bok som vi jobbar med i hela huset.

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

 

Hur görs barnen delaktiga? Via reflektion tillsammans med barnen.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter