Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Att flytta inom ett land och mellan länder.

Furulidsskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vi arbetar med frågan "Hur skulle ditt liv förändras om du flyttade?" Genom att forska om olika länder samt jämföra med hur vi bor här i Sverige tar vi reda på frågan.

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, hur olika intressen och åsikter uppstår och hur livet ser ut för barn på andra delar i världen. Undervisningen ska också syfta till att eleverna reflekterar över den information de hittar, samt gör jämförelser.

Arbetssätt:

Vi kommer att använda världskartan för att upptäcka hur världen ser ut.

Vi kommer använda oss av böcker, filmer och samtal.

Vi kommer arbeta i grupp för att diskutera och lära varandra.

Vi kommer skapa en produkt i form av en plansch eller en bok.

Muntligt presentera sitt resultat för de andra.

Visa lärande:

Eleven visar att den kan göra jämförelser mellan sina egna levnadsvillkor och de som finns i ett annat land.

Eleven kan berätta om hur det skulle vara för ett barn att bo i ett annat land.


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback