Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7

Geografi åk 7

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Med hjälp av kartor får vi kunskaper om platser och länder både nära och långt borta. Vi kan faktiskt lära oss väldigt mycket om en plats bara genom att studera en karta. Kartor sätter också vår fantasi i rörelse om hur platser ser ut i verkligheten. Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation? Hur påverkar klimatet människornas levnadsvillkor? Det är några av frågorna som vi också ska besvara efter denna spännande geografikurs om kartor, väder och klimat!

Arbetsområde
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med olika sorters kartor. Vi kommer prata om varför en karta "alltid ljuger"  och tillverka vår egna GIS-karta. Vi kommer också prata om vilka olika klimatzoner det finns och hur de påverkar människans levnadsvillkor. 

Konkreta mål
Du kommer att få kunskaper om :

  • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen
  • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. 
  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.  
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
  • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. 

 

Material:

Texthäfte

Kartbok

NE.se - tabeller och diagram

Begreppslistor (se lärloggen)

 

Bedömning:
Jag kommer bedöma:

- din förmåga i att kunna undersöka omvärlden med hjälp av olika tematiska och topografiska kartor samt din förmåga att kunna använda geografiska begrepp.

-  dina kunskaper i namngeografi och lägesbeskrivning och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. 

- dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och din förmåga att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 

Du kommer att visa mig dina kunskaper och förmågor i uppgifterna:

  • Prov på gradnät och att kunna hitta i en kartbok
  • Inlämningsuppgift på tematiska kartor
  • GIS-karta
  • Namngeografi (Seterra): Sveriges stora städer, Europas länder och huvudstäder, Världsdelar

 

Undervisning

 

Begreppslista

Längdgrad, breddgrad, ekvatorn, väderstreck, topografiska kartor, tematiska kartor, GIS -karta, skala, zenit, klimatzoner, polarzonen, tempererade zonen, subtropiska zonen, tropiska zonen,  klimatförändringar, nederbörd, kustklimat, inlandsklimat, medelhavsklimat. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback