Skolbanken Logo
Skolbanken

Vinterfåglar

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vi lär oss om de mest kända svenska vinterfåglarna.

1. Vinterfåglar

Du ska lära dig känna igen talgoxe, blåmes, gråsparv, domherre, sidensvans och hackspett. 

Lär dig  vad olika delar på fågeln heter och vilka färger fåglarna  har.

Vi lyssnar på deras läte när vi går skogspromenad och på Internet.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Syftet med arbetsområdet är att ta del av naturen och fågellivet i närmiljön.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

4. Arbetssätt

Måla fåglar, läsa om fåglarna samt höra dess läten ur boken Fågelsång 150 svenska fåglar och deras läten av Max Ström. Vi tittar även på faktafilmer från UR-skolan.

Vi går även ut i skogen och letar efter att se och höra våra vinterfåglar.

5. Bedömning

Bedömningen görs individuellt och under lektionernas gång. 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

skapa genom bild, musik och slöjd,

söka information från olika källor, och

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda kunskaper om människa och natur,

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan orientera sig i närmiljön.

Eleven kan hämta information från olika källor.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.

Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback