Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Yrken

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi ska arbeta med temat yrken under några veckor. Vet du vilka yrken som behövs för att ett samhälle ska fungera?

Arbetssätt

Du kommer att:

 • arbeta enskilt
 • i par
 • i grupp
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatexter
 • göra en tankekarta
 • se på filmer
 • redovisa ett arbete tillsammans med din grupp
 • delta i diskussioner

 

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • skriva en text om ett yrke som finns i ditt närområde
 • ange vilka samhällsfunktioner som är viktiga i ditt närområde och förstå varför
 • reflektera över vilka yrken som samverkar

 

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i diskussioner
 • skriva enkla texter
 • muntlig redovisning
 • text och bild som samspelar

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback