Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Alla årskurser

Lektion 2 - Ett PRALIN arbete - Trygghet - Vad innebär det?

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vad innebär "trygghet" för dig?

Du kommer att få:

*lyssna på högläsning - diskutera/reflektera utifrån litteratur i ämnet,

*samtala kring ordet/begreppet "trygghet",

*lyssna - på kamraternas tankar om begreppen "trygghet",

*IT – filmer som ger möjlighet till fördjupade diskussioner

*funder kring tanken om ”trygghet” är likadan för alla människor

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Allt blir säkert bra igen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback