Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Lektion 1 - Ett PRALIN arbete - Trygghet - Vad innebär det?

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vad innebär "trygghet" för dig?

Du kommer att få:

*läsa - diskutera/reflektera utifrån litteratur i ämnet,

*samtala kring ordet/begreppet "trygghet",

*lyssna - på kamraternas tankar om begreppen "trygghet",

*IT – filmer som ger möjlighet till fördjupade diskussioner

*funder kring tanken om ”trygghet” är likadan för alla människor

*diskussioner utifrån PRALIN som behandlar allas lika värde


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Film - vad är känslor?
Litteratursamtal - hur "man" kan göra sin röst hörd