Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Lektion 4 - Ett PRALIN arbete - En bättre värld

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

”Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter”. http://fn.se/ De orden kan man läsa på FN:s hemsida.

I arbetet runt Barnkonventionen kommer du att få:

 

*se på film om FN och barnkonventionen,

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=49&article=V 2898

 

*se på: ”Om världen vore en by är en mycket bra introduktion till de utmaningar vår globala situation medför: Föreställ er hela världen som en by, bestående av endast 100 människor; Om världen vore en by talar om för oss vilka vi är, var vi bor, vilket språk vi talar, viken religion vi praktiserar etc. Kom och ta del av vår globala by. Det du finner kan komma att överraska! Filmen bygger på den prisbelönta boken av David J. Smith med samma namn och kan kopplas till läroplanen för grundskolan i både geografi, samhällskunskap, svenska, musik, matematik och naturkunskap/miljö”. http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=49&article=V 2519

*bekanta dig med Barnkonventionen,

*reflektera över om Barnkonventionen kan påverka,

*lyssna på Pernilla Stalfelts ”Alla barns rätt” som är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. http://lyssna.nu/alla-barns-ratt/

 

*samarbeta,

*"tillverka" en berättelse utifrån stödord

*skapa tecknad film,

*göra band som påminner dig om Barnkonventionens konventioner nr 2, 3, 6 och 12

*njuta av FN muffins

*läsa och sätta upp "vilken tur att jag finns tavlorna"

*redovisa/njuta av de färdiga filmerna


Läroplanskopplingar

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Berättelsen blir film med Puppet pals