Skolbanken Logo
Skolbanken

Taluppfattning 0-20

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Tal - deras mängd och storlek

Syfte

Jag utvecklar min grundläggande matematiska förståelse och förmåga.

Mål

Jag utvecklar min taluppfattning 0-20.

Innehåll

  • Jag arbetar med taluppfattning 0-20
  • Jag arbetar i arbetsböcker och med konkret material
  • Jag medverkar i att lösa matematiska problem i vardagen
  • Jag ramsräknar - talat och/eller med tecken
  • Jag ordnar och kategoriserar
  • Jag arbetar både 1-1 samt självständigt

 

Bedömning

Jag löser additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-20. Jag medverkar i att lösa enkla problem i vardagliga situationer. Jag ramsräknar.

 


Läroplanskopplingar

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

De fyra räknesätten i praktiska situationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback