Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

Smart konsument åk 9 (Ht. 19)

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Temat sträcker sig över 2 tillfällen. Vi pratar om privatekonomi, boende, abonnemang och våra rättigheter och skyldigheter som konsumenter.

Syfte/n för arbetsområdet

Syftet är att ni ska bli smarta konsumenter.

Konkretisering av kunskapskraven

Få koll på vilka boendeformer det finns, vilka abonnemang och utgifter man har när man flyttar hemifrån. Vi kommer även titta på vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument.

Undervisning

Lektion 1 Konsumenträtt. Diskussion utifrån diverse konsumentfall. Fortsätta med föregående lektions material. Vi arbetar med individuella frågor som berör området. Se diskussionsuppgifter. 

Läxa till nästa vecka: Vad är grejen med privatekonomi?

Lektion 2 - Privatekonomi. Vi går igenom om privatekonomi. 

Vi går också igenom en PP om boende och abonnemang. (se PP under uppgifter). Sedan diskuterar vi och arbetar med individuella frågor som berör området. Se diskussionsuppgifter. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lv0qIVh8p8

Powerpoint- https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2019-konsumentverket.pdf

 

Bedömning

Bedömning sker genom de diskussioner vi för under lektionerna och genom inlämning av diskussionsuppgifter från lektion 1 och lektion 2. 


Läroplanskopplingar

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Privatekonomi lektion
Konsumenträtt lektion