Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Sv åk 6 Faktatext HT 2018

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi tränar på att läsa och skriva faktatexter samt muntligt presentera en undersökning.

Vad ska eleven lära om?

Faktatextens struktur, hitta likheter och skillnader i faktatexter, hur man skriver en jämförande faktatext,

hur man redovisar med hjälp av stödord

Hur ska eleven lära?

Läsa faktatexter

Träna på att skriva jämförande faktatexter med inledning, logisk ordning och avslutning

Träna på att planera och genomföra en jämförande undersökning  

Skriva faktatext och redovisa med hjälp av stödord

Bedömning; Vad ska bedömas?

Eleven kan samla fakta, skriva en jämförande faktatext samt planera och redovisa muntligt.

Eleven kan skriva och stava rätt och använda stor bokstav och punkt, skiljetecken, styckeindelning.

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning i samband med de moment vi arbetar med.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback