Skolbanken Logo
Skolbanken

Solens Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Gammeltorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 13 december 2018

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Avdelning

Solen

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1 Högläsning.

Nuläge

Vi ser att barnen har ett förhållningssätt till böcker som vi inte är nöjda med, barnen handskas våldslöst med böcker.

Utveckling pågår när barnen

Får tillgång till litteratur, att till exempel böcker blir en naturlig del i verksamhetens olika lär- och lekmiljöer.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi skall fortsätta med att introducera litteratur på ett positivt sätt. Vi delar upp barnen i mindre grupper så att de får en nära och berikande relation till böcker och annan litteratur. Vi ser redan en härlig förbättring i barnens hantering av just böcker. Barnen är alltid positiva till att ha böcker i sin verksamhet. Vi har utökat lästillfällena drastiskt och vi får en positiv feedback från barnen.

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback