Skolbanken Logo
Skolbanken

Slöjd åk 4-6 Vt 2019

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Slöjd åk 4-6 Vt 2019


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 1-6, grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback