Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Bild

·

Årskurs:

4

Geografi Sverige åk 4

Sunnansjö skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Hur ser det ut i olika delar av vårt land, Sverige? Vilka naturresurser finns i landet och vad använder vi dem till? Lever människor lika i de södra delarna av landet, som de gör i norr? Vilka spännande platser finns det att besöka? De frågorna och många fler kommer du att få svar på i detta tema!

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Hitta platser på en karta och veta vad färgerna och de vanligaste symbolerna på kartan betyder.
 • Namn på Sveriges landskap, orter, berg, hav, sjöar och vattendrag.
 • De olika svenska natur- och kulturlandskapen, deras utmärkande drag och var de finns.
 • Hur Sveriges natur-och kulturlandskap växt fram, förändras med tiden och påverkar människors och djurs levnadsvillkor.
 • Hur vi människor använder Sveriges naturresurser och hur det påverkar levnadsvillkoren för människor och djur på olika platser i Sverige.

      Du kommer även att få träning i muntligt framträdande.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Studera och arbeta med olika typer av kartor.
 • Se på ”Geografens testamente"- Den stora Sverigeresan.
 • Spela "Elevspel".
 • Gemensamma lärarledda lektionspass.
 • Söka fakta, skriva om, och munligt redovisa om landskap.
 • Lyssna på kompisarnas redovisningar.

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda kartor.
 • Dina kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • Dina kunskaper om Sveriges natur-och kulturlandskap.
 • Din förmåga att resonera kring processer som ändrar Sveriges natur-och kulturlandskap, och vilka konsekvenser det får för djur, natur och människor.

Hur du får visa vad du kan:

 • Kartprov (muntligt eller skriftligt väljer du själv)
 • Muntlig redovisning av landskap.
 • I diskussioner under lektionerna.
 • Skriftligt förhör/prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för arbetsområde Geografi - Sverige år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback