Skolbanken Logo
Skolbanken

Läslyftet- natur, teknik och språkutveckling

Solsidans förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Vi arbetar i projektet Läslyftet med modulen Natur, teknik och språkutveckling.

BAKGRUND

I Läslyftet får vi möjligheten att omsätta teori i praktik genom att pröva nya ideér och metoder i undervisningen. Modulen handlar om att arbeta språk-och kunskapsutvecklande med naturvetenskap och teknik. Den belyser också hur man kan fånga och utveckla barnens tankar om naturvetenskapliga fenomen.

MÅL

Målet är utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling och ta tillvara på deras intresse för texter, bilder och skriftspråk med fokus på naturvetenskap och teknik.

METOD/Arbetsgång

Modulen består av fyra delar:

-Naturvetenskapsverb

-Barns arbetsteorier om naturvetenskap

-Teknik i barnlitteraturen

- Boksamtal om naturvetenskap

Varje del i modulen består av olika moment där pedagogerna har en individuell förberedelse, ett kollegialt arbete, undervisningsaktiviteter och en gemensam uppföljning av arbetet.

Undervisningsaktiviteterna kan se ut på olika sätt i verksamheten utifrån barngrupp och ålder.

DOKUMENTATION

Dokumentationen sker i Unikum i barnens lärloggar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering sker enskilt, i arbetslagen och i gruppträffarna.


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback