Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik år 3

Rindö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

El och elsäkerhet. Teknikens historia.

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet teknik ska du få träna din förmåga att undersöka, utveckla, dokumentera och diskutera kring teknik i vår vardag.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med textboken "Boken om teknik 1-3". Vi kommer se filmer, konstruera och testa olika tekniska lösningar. Du kommer att få träna på tekniska ord och begrepp.. Vi kommer att dokumentera i skrivboken No/So. Du kommer att få arbeta i helklass, mindre grupper och enskilt.

Områden som vi kommer att arbeta med i år 2:

- Elsäkerhet

- Från lertavlor till läsplattor

- Från stenyxor till robotar

- Återbruk

- Förpackningar

- Uppfinnare och uppfinningar

- Skapande teknik

- Framtidens teknik

Bedömning

Du visar din kunskap genom att:

  • vara delaktig i diskussioner 
  • återberätta vad filmerna handlade om
  • vara delaktig när du arbetar tillsammans med andra
  • göra enkla konstruktioner 

 


Läroplanskopplingar

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback