Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Svenska träd

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Vi kommer under en period att arbeta med några vanliga svenska träd. Vad har vi för olika träd i Sverige? Vad är barrträd och lövträd? Vad heter trädets olika delar? Hur blir det nya träd?

Vad du ska lära dig

Du ska lära dig:

 • skillnaden mellan löv- och barrträd
 • känna igen och namnge (artbestämma) fem vanliga svenska träd
 • trädens olika kännetecken (tex. bär, kottar, frön)
 • trädets olika delar (tex rötter, stam, gren, kvist, löv, krona) och dess olika funktioner
 • hur det kan bli nya träd (trädets livscykel)
 • samtala om det vi studerar

 

Hur ska du lära dig detta?

Genom att:

 • studera, undersöka och jämföra löv, barr, kottar, frukter, frön m.m. från olika träd
 • samtala och diskutera i helklass
 • läsa i läroböcker 
 • arbeta med olika arbetsblad
 • se på film
 • göra en egen trädbok med faktatexter om flera olika träd

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • sortera träden utifrån deras kännetecken
 • namnge några av våra vanligaste löv- och barrträd
 • trädets olika delar och vad de har för funktion
 • beskriva ett träds liv från frö till träd, dess livscykel
 • skriva faktatexter om några olika träd

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter