Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

"Fröken Europa"

Fäladsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till vårt kommande arbete i geografi.

 

Arbetsområdet

Tillsammans kommer vi att läsa och arbeta med Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till vårt kommande arbetsområde i geografi, Europa. I boken får vi följa en skolklass som går i årskurs fem och som på lite märkliga sätt reser runt i några av våra europeiska länder. Historiska och nutida berättelser blandas med verklighet och fantasy samtidigt som läsaren får möjlighet att bekanta sig med nya plaster.  

Vi läser gemensamt i skolan och arbetar med olika skrivuppgifter knutna till de texter vi läser.

Mål

Att med hjälp av läsningen utveckla ditt språk och din förståelse för omvärlden.
Öka dina kunskaper om olika delar av världen.
Förbättra din förmåga att analysera texter med hjälp av lässtrategierna.
Förbättra flytet och inlevelsen i din läsning.

Förstå hur olika slags textgenrer är uppbyggda.

Arbetssätt

Läsningen sker gemensamt, enskilt och vi läser såväl högt som tyst för oss själva.

Vi arbetar både muntligt och skriftligt med övningar som är knutna till bokens innehåll.

Redovisningsform

Du visar din förståelse av innehållet både skriftligt som muntligt. Du deltar aktivt i de diskussioner vi har gemensamt i olika grupper.

Bedömning

Jag bedömer flyt i din läsning samt din förmåga att använda lässtrategierna vid övningar vi gör både muntligt och skriftligt.

Jag bedömer även dina texter i de olika genrerna och din grammatiska förståelse.

Reflektion

Vilka tankar hade du om boken när vi skulle börja läsa den? Vad har du lärt dig om Europa som du inte kände till innan? Vad i boken tyckte du var mest intressant? Vad tycker du om författarens sätt att blanda fakta med fantasy? Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med bokens innehåll? Kunde vi gjort på något annat sätt, i så fall hur?

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback