Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Textilslöjd 18/19: Symaskin

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

SLÖJD – Symaskin - körkort Undervisningens utformning: *Eleverna får lära sig grunderna för maskinsömnad. De lär sig hur symaskinens delar och funktioner benämns och hur maskinen används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. *De lär sig hur man syr ihop tyger och hur och varför man använder olika sömmar. Vi pratar också om hur symaskinen har använts historiskt och hur den används idag.

Centralt innehåll Lgr 11:

.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser:

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

 

Slöjden i samhället:

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks-och prydnadsföremål.

  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

 

Hur du visar att du kan:

Arbetsområdet avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Som “bevis” på att eleverna har lärt sig vad de behöver kunna om symaskinen får de ett körkort.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback