Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hur styrs Sverige?

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Detta arbetsområde handlar om hur Sveriges politiska system är uppbyggt. Det innefattar även kunskaper om politiska ideologier och om de svenska riksdagspartierna.

Syfte

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i åk 7-9

 • Sveriges politiska system med riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
 • Sveriges grundlagar.
 • Politiska ideologier  och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • Få en inblick i hur Sveriges demokratiska system fungerar.
 • Känna till Sveriges grundlagar.
 • Få kunskap om de politiska ideologierna  och vad som skiljer de svenska riksdagspartierna åt.

 

Arbetssätt

 Du kommer att

 • Ta del av presentationer
 • Arbeta med instuderingsfrågor
 • Se filmer i ämnet

 

Bedömning

det som bedöms är

 • Dina kunskaper om hur Sveriges demokratiska system fungerar.
 • Dina kunskaper om de politiska ideologierna och vad som skiljer de svenska riksdagspartierna åt.

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper

 • Genom att vara aktiv och delta i genomgångar och diskussioner på lektionerna
 • Genom ett skriftligt prov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback