Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Årskurs 5, HT 2018: Fysik: Magnetism, Energi & Elektricitet

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Ett arbete kring magnetism, energi och elektricitet. Vi kommer bla att lära oss mer om olika sorters magneter, atomer, glödlampor, batterier, sluten strömkrets, ledare, isolatorer och olika energikällor.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisningens innehåll: Vad?

Fysik:

- Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

- Elektriska kretsar med batterier och hur de kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

- Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

- Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande och elevinflytande:
- Gemensamma klassrumsdiskussioner utifrån fakta- och arbetshäftet, faktaböcker, filmer, internetsidor, tidningar mm.
- Eleverna arbetar enskilt eller i mindre grupper med praktiska laborationsuppgifter. Här kommer de ha inflytande på och medbestämmande kring det praktiska arbetet.
- Via uppstarten med gemensam tankekarta ges eleverna möjlighet att med sina frågor påverka inriktningen på vårt arbete.
- Vid de olika praktiska laborationerna kommer eleverna att vara med och bestämma vem/vilka de arbetar med och utformningen av tex det ”Elektroniska frågespelet”.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

  • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi och elektricitet.
  • Eleven kan genomföra enkla undersökningar/experiment.
  • Eleven kan dokumentera dessa undersökningar genom att först ställa en hypotes, sedan genomföra undersökningen och därefter dra vissa slutsatser.
  • Eleven kan på ett grundläggande enkelt sätt förklara begrepp såsom magnetism, sluten strömkrets, ledare, isolatorer och även till viss del hur batterier och glödlampor fungerar.
  • Eleven kan ge exempel på olika energikällor och vad som är positivt respektive negativt med just dessa energikällor.

Bedömning

Bedömning sker genom:
-
samtal
- diskussioner i grupp
- teoretiska och laborativa arbetsuppgifter
- prov

Dokumentation/Utvärdering:
Elevernas arbete dokumenteras
- i deras fakta- och arbetshäfte
- i övriga elevuppgifter
- med digitala redskap
Utvärdering sker löpande efter varje lektion och via Unikum där eleverna efter avslutat arbete utvärderar sina egna kunskaper och förmågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysik: Magnetism, Energi & Elektricitet (Årskurs 5, HT 2018)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback