Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Svenska, berättelse - manus - film

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 februari 2023

Vi ska skriva en berättelse som ska bli till ett manus som sedan ska bli till en film.

Vi ska arbeta i grupp om tre. Gruppen ska träna sig på att samarbeta och tillsammans skapa en berättelse som sedan ska bli till ett manus som därefter ska bli en film.

Filmen gör man antigen genom att man själv agerar  framför kameran eller så gör man en animerad film med hjälp av figurer, lera eller liknande.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback