Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Samhällsekonomi

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Inom det här arbetsområdet kommer du lära dig om olika ekonomier, marknader och hur de förhåller sig till varandra. Det ekonomiska kretsloppet och vilka konsekvenser det bli om något rubbas i kretsloppet. Hur världens ekonomier påverkar varandra (global ekonomi).

Pedagogisk planering

 

Lärare: CaB, RoJ, SuH

Elevgrupp: 9

Ämne/Ämnen: Samhällskunskap - Ekonomi

Läsår: HT 18
Ämnets innehåll - Samhällsekonomi

Inom det här arbetsområdet kommer du lära dig om olika ekonomier, marknader och hur de förhåller sig till varandra. Det ekonomiska kretsloppet och vilka konsekvenser det bli om något rubbas i kretsloppet. Hur världens ekonomier påverkar varandra (global ekonomi).

Konkretiserade mål

Du ska lära dig att resonera. I dina resonemang ska följande ingå

 • fakta/begrepp; ord som är centrala för området och i rätt sammanhang

 • ge exempel; exempel som förtydligar

 • dra slutsatser

 • egna tankar och åsikter i ett ekonomiskt resonemang

 • olika perspektiv; individ-grupp-samhälle, lokalt-nationellt-globalt

Undervisning

Du kommer få kunskap om hur ekonomin fungerar och påverkar.både individen och samhället.

 • Få träna på att föra resonemang i olika ekonomiska frågor.

 • Det ekonomiska kretsloppet.  

 • Utbud och efterfrågan på olika marknader. BNP

 • Konjunkturer

 • Globalisering

Bedömning

Under vecka 47 kommer du att få skriva ett prov i två delar vid olika tillfällen.

 • Hur väl du hanterar begrepp/fakta/modeller som är kopplade till ämnet

 • Hur väl du kan ge exempel som förtydligar ditt resonemang.

 • Hur väl du kan dra relevanta slutsatser och motivera dem.

Kunskapskrav

 

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback