Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Beskö på paviljongen

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vi har besökt Vår paviljong i Hedemora där vi träffade planarkitekt Sara Wik. Vi var där tisdagen den 2 oktober. Din uppgift är att skriva en artikel om paviljongen eller besöket och en åsiktstext om hur du tycker att man kan förbättra Hedemora i framtiden. Idag delar jag med mig några bilder som ni kan använda i er artikel.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter