Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Novell - Flygkraschen

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Den utspelar sig ofta i kronologisk ordning.

Skriv din egen novell, dramaturgivalen

Den här gången får du stöd kring innehållet av mig när skriver din novell, samt tips på hur du kan inleda din novell och hur du kan fortsätta din handling. Annars kan du se vanliga sätt att påbörja en novell här nedan:

  • med en kort person- och miljöbeskrivning
  • mitt i en spännande händelse, in medias res
  • med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
  • inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
  • novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska också innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

Slutet, en novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. Ofta väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Skriva novell & arbeta med respons år 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter