Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Måla Dadda med olika tekniker

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Eftersom Dadda är månadens Babblar figur kommer vi även skapa Dadda med olika tekniker.

Syftet: är att barnen ska få möjlighet att använda sig av olika tekniker för att skapa, att få inflytande över hur de vill tillverka Dadda.

Metod: Pedagogerna förbereder att klippa ut Dadda, barnen väljer vilken teknik de vill använda, svamp, pensel, potatis eller fingrarna. Låter Dadda torka för att sedan klistra fast Dadda på en fin bakgrund som barnen väljer samt klistrar fast Daddas ögon.

Dokumentation:  Pedagogerna fotograferar/filmar för att sedan publicera på barnens lärlogg.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback