Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns tidiga skrivande

Björkängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Skapa lust och möjligheter för barnen att utveckla sitt skrivande.

Läslyftet är en satsning från skolverket som förskolor har möjlighet att ingå i. Just nu är fokus på Barns tidiga skrivande

Vad gör vi?

  • Vi gör i ordning ett rum som bjuder in till skrivande. Där ska det finnas papper, block, pennor, sudd mm som barnen har tillgång till.
  • Vi låter barnen vara delaktiga när vi ska göra olika typer av inbjudningar och lappar. 
  • Erbjuder barnen att skriva på ipad och/eller dator
  • Uppmuntrar barnen till att skriva efter egen förmåga

 

Syftet

Syftet är att barnen ska få lust att kommunicera via skrift och förstå möjligheterna med skriftspråket. 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter