Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Skrivprojekt Huset

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Du kommer att arbeta med romanen Huset där du kommer att få skriva om olika karaktärer och efter en given handling.

Syfte

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Centralt innehåll

 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 •  
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 •  
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 •  
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 •  
 • Sv 4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 •  
 • Sv 4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

 

Konkretisering

 • Du kommer att utveckla ditt språk och få kunskap om vad det innebär att skriva beskrivande och målande.
 • Du kommer att skriva berättande texter där du har tydliga beskrivningar av personer, miljö och handling.
 • Du kommer att använda dig av grundläggande regler för meningsbyggnad, stavning, ordklasser, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kommer att lära dig bearbeta dina texter utifrån respons.
 • Du kommer att få skriva din text på dator.

Arbetssätt

 • Du kommer skriva en roman som handlar om ett flerfamiljshus där det är du som bestämmer handlingen!
 • Du får skapa olika karaktärer och skriva om dessa.
 • Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar  och följas åt i skrivprocessen.
 • Du kommer att öva på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar och att tänka på den röda tråden.
 • Du illustrerar din berättelse för att göra den mer levande.
 • Gemensamma genomgångar före varje kapitel. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig efter arbetets gång. Slutgiltig bedömning görs i matrisen Skrivprojekt Huset.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Bedömning Huset
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback