Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Mattespanarna kapitel 2 - Räkning

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vi ska arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 6A, området "Räkning".

 

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kunna lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Centralt innehåll (se nedan)

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • lösa enkla ekvationer med addition och subtraktion.
 • para ihop räknehändelser med ekvationer.
 • teckna enkla ekvationer utifrån text och sedan lösa dem.
 • multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • lösa en kort division med text.
 • lösa problemuppgifter med division.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig diagnos

Undervisning 

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Kapitel 2 - Räkning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback