Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Planering i kemi för åk 8 v. 41-47 ht-2018

Hålabäcksskolan A, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Området beskriver kolets kretslopp, kolföreningar i olika former, var de förekommer och vad de har för egenskaper och användningsområden. Här behandlas även fossila bränslen och biobränslen och vad de betyder ur miljösynpunkt.

 

 

Planering i kemi för åk 8 ht-2018

Kol och kolföreningar

 

Området beskriver kolets kretslopp, kolföreningar i olika former, var de förekommer och vad de har för egenskaper och användningsområden. Här behandlas även fossila bränslen och biobränslen och vad de betyder ur miljösynpunkt.

 

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 

Sid. 152-155 organiska ämnen, oorganiska ämnen, olika former av kol (diamant, grafit, amorft kol, aktivt kol, grafen (grafen står ej i boken, läs på ne.se och genomgång på lektion)

 

Sid. 156–161 bindningar, molekylformel, strukturformel, kolväten, metan, etan, propan, naturgas, biogas, butan, metanserien (8 första)

 

Sid. 164-169 fossila bränslen, råolja, oljeraffinaderi – vilka ämnen bildas och hur?

 

Sid. 221–225: förklara fossila bränslens påverkan på miljön och vilka ämnen som bildas? 

koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider,

växthuseffekt, växthusgaser,

Förnybara energikällor, biobränslen,

Förklara hur vi kan minska utsläppen

 

----------------------

Vi kommer också arbeta med 9.5-9.7 men det kommer ej på provet.

9.5 alkoholer, metanol, etanol, glykol, glycerol

9.6 organiska syror, myrsyra, ättiksyra

9.7 ester

-----------------------

 Följande sidor jobbar vi respektive vecka.

Vecka:

Fredag

41-42

152-155

42-43

156-161

45

164-169

46

221-225

47

Prov fredag

 

 

Att läsa på till provet: 

·        Boken sid 152-161, 164-169, 221-225

·        ”Testa dig själv” sid.155, 161, 169, 225

·        sammanfattningen sid.182-183  (ej 9.5-9.7)

·        Lektionsanteckningar

·        Laborationer

·        Övningspapper (metanserien)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning laborationsrapport Alkoholer ht 2018
Inlämning laboration alkoholer
Facit till kolkemi
Facit till kolkemi åk 8 ht 2018