Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Flyta eller sjunka

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

I det här temat kommer du att få göra systematiska undersökningar för att ta reda på vad som flyter och vad som inte flyter när du släpper ner det i vatten. Vad är det som gör att vissa saker flyter medan andra sjunker? Den frågan kommer du att få svar på i arbetet med denna NTA-låda som heter "Flyta eller sjunka". /Hälsningar Jenny

Mål

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdet ska du ha utvecklat din förmåga att:
- systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
- kunna förklara varför en del saker flyter medan andra sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form, volym och densitet
- samtala om och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling 

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:
- planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft
- läsa om Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och vad dessa betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärld
- se filmen: "Testa! flytkraft" (12 min)
- arbeta med viktiga begrepp inom arbetsområdet
- göra några experiment utöver NTA-lådan

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- få visa hur du kan resonera och visa förståelse i diskussioner i både stor och liten grupp
- fylla i resultaten från uppdragen ur NTA-lådan i ett arbetshäfte
- svara på en avslutande fråga ("The big question")

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå och förklara samband och fenomen
- använda typiska begrepp som hör till området då du resonerar och beskriver vad som påverkar ett föremåls flytförmåga
- planera och genomföra enkla systematiska undersökningar
- jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
- dokumentera dina undersökningar i text och bild
- kunna berätta lite om Arkimedes och andra forskares upptäckter

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter